SEO & Sökmotoroptimering

Vi hjälper dig synas på Google med optimerad teknik, snabb laddning, bra användarupplevelse och länkar från andra webbplatser.

Vi bjuder på en SEO-analys av din webbplats

Få hjälp med SEO av oss

På Jajja ser vi till att din webbplats uppfyller alla krav för att synas på Google. Vi utför teknisk optimering, hastighetsoptimering, textoptimiering och arbetar med användarupplevelsen. Dessutom jobbar vi med länkstrategi för att säkerställa att din webbplats får riktiga länkar från andra webbplatser. Vi genomför kontinuerliga analyser och mätningar för att säkerställa att din webbplats rankar högt på Google. Hos oss är du alltid i kompetenta händer.

Det här ingår när vi jobbar med SEO

Ett SEO-arbete behöver vara dynamiskt för att nå resultat. Tillsammans med våra kunder väljer vi ut och arbetar med de delar av följande som genererar bäst konvertering för tillfället.

 • Sökordsanalys: Vi analyserar och utvärderar de mest relevanta sökorden för er bransch och målgrupp.
 • Konkurrentanalys: Vi undersöker era konkurrenter och deras SEO-aktivitet för att identifiera möjligheter.
 • Webbplatsgranskning: Vi genomför en grundlig granskning av er webbplats för att identifiera tekniska SEO-problem.
 • Teknisk SEO-optimering: Vi åtgärdar tekniska problem som påverkar webbplatsens prestanda och synlighet.
 • Länkprofilanalys: Vi utvärderar er nuvarande länkprofil och identifierar potentiella förbättringsområden.
 • On-page SEO-optimering: Vi optimerar meta-taggar, rubriker, ALT-taggar och sidinnehåll för att förbättra sökmotorvänligheten. 
 • SEO-copy: Vi tar fram förslag på SEO-anpassade texter till er webbplats.
 • Lokal SEO-optimering: Om ni är en lokal verksamhet, optimera vi för lokal sökning med korrekt företagsinformation och lokal marknadsföring.
 • Responsiv webbdesign: Vi ger råd om webbplatsens mobilvänlighet så att den kan möta Googles krav och användarnas behov.
 • Sidhastighetsoptimering: Vi ger råd om förbättringar för webbplatsens laddningstider för att minska avhopp och förbättra användarupplevelsen.
 • Innehållsstrategi: Vi skapar en innehållsstrategi som inkluderar att vi regelbundet publicerar relevant och högkvalitativt innehåll.
 • Bloggoptimering: Om ni har en blogg, optimerar vi den för både sökmotorer och användare.
 • SEO-vänliga URL-strukturer: Vi ser till att era URL:er är användarvänliga och innehåller relevanta sökord.
 • Sitemaps och Robots.txt: Vi skapar och hanterar XML-sitemaps och robots.txt-filer för att hjälpa sökmotorer indexera er webbplats korrekt.
 • Bildoptimering: Vi optimerar bilder för att förbättra laddningstider och användbarhet.
 • Användarupplevelse (UX): Vi ser till att er webbplats är lätt att navigera och ger en positiv användarupplevelse.
 • Säkerhet: Vi kontrollerar webbplatsens säkerhet med till exempel SSL-certifikat och eventuella säkerhetsrisker.
 • SEO-rapportering: Vi levererar regelbundna rapporter om er webbplatsens prestanda och SEO-resultat.
 • Sökmotorinskickning: Vi skickar manuellt in er webbplats till de mest relevanta sökmotorerna.
 • Sökmotorindexering: Vi övervakar och hanterar hur sökmotorer indexerar er webbplats.
 • Länkbyggande: Vi skapar relevanta och högkvalitativa länkar till er webbplats. Vi fokuserar på kvaliteten och styrkan i länken i stället för antal länkar för maximal effekt. 
 • Löpande optimering: Vi optimerar kontinuerligt er webbplats baserat på resultat och förändringar i sökalgoritmer.
 • Konverteringsoptimering: Vi optimerar eller ger förslag förbättringar av webbplatsens konverteringsvägar.
 • Utbildning och stöd: Vi erbjuder utbildning och stöd så att er organisation förstår vikten av SEO och hur det kan bidra till framgång.
 • Personligt engagemang: Du får jobba med en dedikerad och certifierad SEO-specialist som lär känna dig och din verksamhet.
{

Vi matchar väldigt bra med er i att det ska vara full gas och action. Vi vill bara köra och det vill ni med. Vi känner oss väldigt trygga med det!

Saga Lundmark

Marknadschef, Predikt Entreprenad

Våra andra tjänster inom digital marknadsföring

Annonsering i sociala medier

Målgruppsinriktad annonsering på sociala medier som Facebook och Instagram. Alltid med tydlig uppföljning. 

Google Ads

Med rätt kontostruktur, budgivningsstrategi, tydliga mål och uppföljning hjälper vi dig att få ut det mesta av dina annonser på Google Ads.

Optimera din webbplats för högre sökmotorrankning med våra SEO-tjänster

Tekniskt optimerad sajt

En tekniskt optimerad webbplats är en förutsättning för att ranka högt på Google. Vi ser till att din webbplats är snabb, tillgänglig och säker genom att optimera dess tekniska struktur. Med vårt stöd kan du vara säker på att din webbplats har alla tekniska förutsättningar för att synas och ranka högt på sökmotorer.

Relevant innehåll

Vi vill hjälpa dig att skapa en webbplats som rankar högt på Google. Genom att kontinuerligt analysera och optimera din webbplats, ser vi till att den är tekniskt optimerad, laddar snabbt och ger besökarna en bra användarupplevelse. Dessutom fokuserar vi på att skapa relevant och tydligt innehåll som matchar din målgrupps sökord, vilket ökar chanserna att Google hittar dig och att din webbplats rankar högre. Med vår hjälp kan du förbättra din webbplats och öka din synlighet på nätet.

Effektiv länkbyggnad för högre rankning

Vi lägger stor vikt vid att skapa relevanta och naturliga länkar till din webbplats. Det handlar om att ha en balans mellan kvalitet och kvantitet. Vi ser till att länkarna är från relevanta och auktoritativa webbplatser och att de är placerade på rätt ställen på webbplatsen.

Vi arbetar också med att förbättra din webbplats så att den blir mer länkvänlig och därmed attraktiv för andra webbplatser att länka till. Det handlar om att ha högkvalitativt innehåll, bra länkstruktur och en välstrukturerad webbplats.

Vi mäter kontinuerligt effekten av länkarna genom att använda olika verktyg och analysera trafiken till din webbplats. På så sätt kan vi se vilka länkar som ger mest effekt och justera vår länkstrategi därefter.

Med vår expertis inom länkbyggnad kan du vara säker på att din webbplats får högkvalitativa och relevanta länkar som kommer att öka din synlighet på Google och andra sökmotorer.

Nyheter

Tips och nyheter om SEO och våra andra tjänster.

Så använder du sökordsplaneraren i Google Ads

Sökordsplaneraren i Google Ads är ett gratis verktyg som hjälper dig att hitta relevanta sökord till dina Google Ads-kampanjer. Genom att analysera sökvolym, konkurrens och andra faktorer kan du...

Lokal SEO: Skapa bättre synlighet lokalt

Vad är Lokal Optimering för SEO? Lokal SEO är en strategi som hjälper företag att förbättra sin synlighet i lokala sökresultat. Det innebär att optimera en webbplats och dess innehåll för att ranka...

Låt oss samarbeta

Med vår sökmotoroptimering kan du öka din synlighet på Google och driva rätt trafik till din webbplats. Vi hjälper dig att förbättra din SEO-strategi.