Varför behövs en SEO-analys?

För att du ska maximera prestandan och uppfylla sökmotorernas krav för din webbplats så är en SEO-analys ett värdefullt verktyg som hjälper dig att säkerställa att alla delar är på plats. När Google och andra sökmotorer rankar din webbplats granskar de flera olika parametrar, och en SEO-analys är oumbärlig för att ge dig en översikt och kontroll över att alla dessa delar uppfylls.

Vad är en SEO-analys?
En SEO-analys är ett samlat begrepp som består av flera olika analyser, där ingår teknisk analys, innehållsanalys, sökordsanalys och länkanalys. SEO-analysens syfte är att utvärdera och analysera din webbplats för att se hur den ser ut idag. Vad saknas och vad kan förbättras för att den ska bli ännu bättre utifrån sökmotorernas perspektiv och krav? När du har koll på detta kommer det bli lättare att veta var du ska påbörja arbetet för att din webbplats ska förbättra sin ranking och du kan ta fram en strategi som förbättrar dina möjligheter att synas online. För om du syns mer så kommer det kunna leda till fler affärer och möjligheter för dig och ditt företag. 

Vad är en teknisk SEO-analys?
En teknisk SEO-analys granskar webbplatsens tekniska aspekter för att säkerställa att allt är korrekt konfigurerat. Den inkluderar bedömning av faktorer som sidhastighet, URL-struktur, indexering av sidor, närvaron av XML-sitemap och robots.txt-fil, mobilanpassning, korrekt användning av kanoniska länkar, giltigt SSL-certifikat och identifiering av eventuella brutna länkar på webbplatsen. Så se till att kolla igenom din webbplats tekniska status med jämna mellanrum för att säkerställa att det inte finns några tekniska fel. 

Vad är en innehållsanalys?
Innehållsanalysen utvärderar webbplatsens innehåll och dess olika aspekter. Det inkluderar granskning av menystrukturen, användarvänlighet, korrekt formatering, utseende av textinnehållet, användning av SEO-optimerade titlar och metabeskrivningar, samt närvaron av alt-texter för webbplatsens bilder. Genom att genomföra en noggrann innehållsanalys kan du säkerställa att ditt innehåll är optimerat för att möta sökmotorernas SEO-krav och erbjuda en positiv användarupplevelse för besökaren.

Vad är en sökordsanalys?
En sökordsanalys tar reda på och utvärderar vilka sökord du syns på idag och vilka sökord som du skulle kunna synas mer på. Den utvärderar hur sökvolymen ser ut för olika ord. Med hjälp av den här informationen får du en insyn i vad din målgrupp använder för sökord när de söker efter information hos sökmotorerna. Ta exemplet med en däckfirma som vill nå sin målgrupp. I branschen används ofta termen ”hjulskifte” för att beskriva att byta däck, men är det verkligen det ord som din målgrupp använder? Genom att analysera sökvolymen kan vi se att termen ”hjulskifte” har en sökvolym på 880 sökningar per månad, medan termen ”däckbyte” har en sökvolym på 9 900 sökningar per månad.

Detta visar på vikten av att välja de mest relevanta och efterfrågade sökorden för din webbplats. Genom att optimera din webbplats med de sökord som din målgrupp faktiskt använder, som i detta fall ”däckbyte”, kan du öka chanserna att synas i sökresultaten och nå ut till en större publik.

Genom att utföra en grundlig SEO-analys och använda insikterna för att optimera din webbplats kan du öka dina möjligheter att synas online, attrahera fler besökare och öka affärsmöjligheterna för ditt företag. Har du inte tid eller möjlighet att utföra arbetet själv? Hör av dig till oss så bokar vi in ett förutsättningslöst möte där vi analyserar statusen för er webbplats och tittar närmre på hur ni kan förbättra er SEO

Publicerad 2023-06-07

Fler nyheter

Lokal SEO: Skapa bättre synlighet lokalt

Vad är Lokal Optimering för SEO? Lokal SEO är en strategi som hjälper företag att förbättra sin synlighet i lokala sökresultat. Det innebär att optimera en webbplats och dess innehåll för att ranka högre när användare söker efter tjänster eller produkter inom ett...

En guide för att skriva effektiva SEO-texter

I dagens digitala era är synlighet online avgörande för framgång. Och när det handlar om att öka din synlighet på webben, är sökmotoroptimering (SEO) en nyckelfaktor. Men hur kan du säkerställa att din webbplats hamnar högt upp i sökmotorernas resultat? Svaret ligger...

Låt oss samarbeta

Boka möte med oss för att diskutera hur vi kan hjälpa dig att förbättra din synlighet på internet med SEO, Google Ads och annonsering i sociala medier.