Konkurrentanalys SEO ⭐️

När det gäller SEO (sökmotoroptimering) är det viktigt att analysera dina konkurrenter. Att ha insikt i din position i förhållande till konkurrenterna är avgörande för att utforma en effektiv strategi och taktik för att uppnå dina SEO-mål för kunder. Genom att förstå konkurrensläget kan du rikta dina insatser på ett mer målinriktat sätt och sätta realistiska förväntningar.

Genom att undersöka konkurrenterna kan du identifiera deras styrkor och svagheter när det gäller SEO. Detta ger dig värdefull information för att differentiera din egen strategi och identifiera områden där du kan komma före konkurrenterna. Dessutom kan du dra lärdom av framgångar och misstag som dina konkurrenter har gjort, vilket kan vara avgörande för att undvika liknande fallgropar och optimera din egen SEO-strategi.

5 tips hur du genomför en konkurrentanalys

 • Identifiera konkurrenternas styrkor och svagheter

  Analysera konkurrenternas SEO-prestanda för att klargöra deras framgångsfaktorer och brister. Detta ger dig insikt för att differentiera din egen strategi och fokusera på områden där du kan överträffa dem. En viktig faktor att kolla på är konkurrenternas sidstruktur där metatitel, metabeskrivning, ALT-texter samt H-rubriker vilket är avgörande komponenter för att ranka högt i det organiska sökresultatet. En annan viktig faktor varför konkurrenterna rankar bättre än er kan vara deras UR (URL rating). Där använder vi oss av ett verktyg som heter Ahrefs, där vi kan se vilka länkar en webbplats har och analysera dess länkkraft.
 • Lär av konkurrenternas SEO erfarenheter

  Genom att studera konkurrenternas historik, kan man dra lärdom av deras framgångar och misstag. Detta kan hjälpa dig undvika fallgropar och optimera din egen SEO-strategi. Ett tips är att när man gör en konkurrentanalys så är det viktigt att avgränsa sökord, vi brukar rekommendera 1-10 beroende på hur stor webbplatsen är. Men ju mindre sökord man optimerar mot gör det att Google väljer ut din webbplats och rankar den högre än någon som har fler sökord. Analysera därmed vad för ämne som ska skrivas om på en sida och vad sökorden har för sökvolym samt hur hög konkurrenskraft är.
 • Anpassa mål till konkurrenssituationen

  Fastställ realistiska och mätbara mål baserat på din position gentemot konkurrenterna. Anpassa dina mål så att de är relevanta för den aktuella konkurrenssituationen och som visar en tydlig väg framåt. Ett konkret exempel är indexerade sidor. Antalet indexerade sidor är en väsentlig parameter att beakta, och dess vikt kan förklaras genom att det påverkar hur frekvent och noggrant Google genomsöker en webbplats. När en sida indexeras innebär det att den har lagts till i sökmotorns databas och kan visas som resultat i sökresultaten.
 • Vad skriver konkurrenterna om?

  Genom att förstå och kolla vad dina konkurrenter skriver om och dess innehåll, kan man förstå mer vad målgruppen är, vad för sökord de väljer att prioritera inom den branschen samt vad som är intressant och inte. 

  Det man kan göra är att kolla på vad konkurrenterna skriver på webbplatsen. När du granskar sökmotorresultat-sidor (SERP) för ett specifikt sökord, kan du erhålla värdefull insikt om hur väl innehållet har presterat organiskt. Att förstå prestationen av organiskt innehåll är av betydelse eftersom det ger dig en inblick i hur Google värderar den specifika typen av information. 

  Vi använder oss av verktyg där man kan analysera konkurrenternas innehåll och se dess prestanda.
 • Kontinuerlig övervakning och anpassning

  SEO förändras ständigt, så övervaka ständigt konkurrenterna och justera din strategi vid behov. Att vara flexibel och anpassningsbar är avgörande för långsiktig framgång i en konkurrensutsatt bransch.

Slutligen – varför rankas mina konkurrenter högre än mig på Google?

När ni har gått igenom alla dessa punkter bör ni kunna få fram varför era konkurrenter rankar bättre än er. Det kan exempelvis bero på att konkurrenterna har skrivit bättre rubriker, skrivit högkvalitativt innehåll eller att de har en starkare länkkraft. Med dessa insikter har ni god möjlighet att ranka bättre än era konkurrenter.

Publicerad 2024-01-26

Fler nyheter

Så använder du sökordsplaneraren i Google Ads

Sökordsplaneraren i Google Ads är ett gratis verktyg som hjälper dig att hitta relevanta sökord till dina Google Ads-kampanjer. Genom att analysera sökvolym, konkurrens och andra faktorer kan du fatta välgrundade beslut om vilka sökord du ska använda och hur du kan...

Lokal SEO: Skapa bättre synlighet lokalt

Vad är Lokal Optimering för SEO? Lokal SEO är en strategi som hjälper företag att förbättra sin synlighet i lokala sökresultat. Det innebär att optimera en webbplats och dess innehåll för att ranka högre när användare söker efter tjänster eller produkter inom ett...

Låt oss samarbeta

Boka möte med oss för att diskutera hur vi kan hjälpa dig att förbättra din synlighet på internet med SEO, Google Ads och annonsering i sociala medier.