Så använder du sökordsplaneraren i Google Ads

Sökordsplaneraren i Google Ads är ett gratis verktyg som hjälper dig att hitta relevanta sökord till dina Google Ads-kampanjer. Genom att analysera sökvolym, konkurrens och andra faktorer kan du fatta välgrundade beslut om vilka sökord du ska använda och hur du kan sätta upp din kampanjstruktur. I den här artikeln får du lära dig mer om sökordsplaneraren, varför sökvolym är avgörande och hur du kan använda verktyget på bästa sätt.

Varför är sökvolym viktigt att analysera?

Sökvolym är en avgörande faktor för att skapa en framgångsrik Google Ads-kampanj. Genom att analysera sökvolymen kan du identifiera sökord som är relevanta för din målgrupp och som har tillräckligt med sökningar för att generera trafik till din webbplats.

Sökvolymen kan också ge dig en indikation om hur konkurrensutsatt ett sökord är. Sökord med hög sökvolym kan vara attraktiva, men de kan också vara dyrare att köpa. Med hjälp av sökvolymen kan du välja ut lämpliga sökord och sätta en budget som passar dina mål.

Hitta relevanta sökord med sökordsplaneraren

Du hittar verktyget i ditt Google Ads-konto under Verktyg > Planering > Sökordsplaneraren. Verktyget ger dig värdefull information om sökvolym, konkurrens och genomsnittlig kostnad per klick (CPC) för specifika sökord. Det finns två huvudsakliga funktioner:

Upptäck nya sökord: Denna funktion hjälper dig att hitta nya sökord och fraser som är relevanta för din verksamhet. Du kan ange relevanta ord eller fraser, eller så kan du ange en webbplats som du vill basera dina sökord på. Sökordsplaneraren visar dig sedan en lista med förslag på sökord, tillsammans med sökvolym, konkurrens och andra faktorer.

Få information om sökvolymer och prognoser: Denna funktion låter dig se sökvolym och prognoser för sökord som du redan känner till. Du kan ange en lista över sökord och fraser, och Sökordsplaneraren visar dig sedan hur många sökningar som görs på varje sökord per månad. Du kan också se prognoser för framtida sökvolym.

Tips för en lyckad sökordsanalys

Det finns flera viktiga parametrar att ta hänsyn till när du använder sökordsplaneraren för att göra en sökordsanalys. Här nedan ger vi våra bästa tips för att lyckas!

  • Välj relevanta sökord: Se till att de sökord du väljer är relevanta för de produkter eller tjänster du erbjuder.
  • Tänk på intentionen med sökningen: Analysera vad användare söker efter när de använder de sökord du har valt.
  • Ställ in geografisk inriktning: Kolla upp sökvolymen i det område du tänkt annonsera i.
  • Var medveten om säsongsvariationer: Sökvolymen kan variera under året, så var beredd att anpassa dina kampanjer därefter.

Sökordsplaneraren är ett användbart verktyg som kan hjälpa dig att förbättra dina Google Ads-kampanjer. Genom att använda verktyget effektivt kan du hitta rätt sökord, nå rätt målgrupp och få ut maximalt av din annonsbudget.

Publicerad 2024-07-01

Fler nyheter

Lokal SEO: Skapa bättre synlighet lokalt

Vad är Lokal Optimering för SEO? Lokal SEO är en strategi som hjälper företag att förbättra sin synlighet i lokala sökresultat. Det innebär att optimera en webbplats och dess innehåll för att ranka högre när användare söker efter tjänster eller produkter inom ett...

En guide för att skriva effektiva SEO-texter

I dagens digitala era är synlighet online avgörande för framgång. Och när det handlar om att öka din synlighet på webben, är sökmotoroptimering (SEO) en nyckelfaktor. Men hur kan du säkerställa att din webbplats hamnar högt upp i sökmotorernas resultat? Svaret ligger...

Låt oss samarbeta

Boka möte med oss för att diskutera hur vi kan hjälpa dig att förbättra din synlighet på internet med SEO, Google Ads och annonsering i sociala medier.