Förbättra din Google Ads-annonsering med hjälp av kvalitetsresultat

Google Ads kvalitetsresultat är ett mätvärde som ger dig en indikation på hur bra dina annonser är utifrån Googles perspektiv. I den här artikeln kommer vi att gå igenom vad det är, vart du hittar resultatet och hur du kan använda det för att förbättra din annonsering på Google Ads

Hur fungerar kvalitetsresultatet?

Resultatet används för att bedöma kvaliteten på dina annonser, sökord och landningssidor. Varje sökord tilldelas ett betyg på en skala från 1 till 10, där 1 är sämst och 10 är bäst. Google mäter detta genom tre olika parametrar: förväntad klickfrekvens, annonsrelevans och landningssideupplevelse.

Det är bra att regelbundet granska dina kvalitetsresultat. Med hjälp av kvalitetsresultatet kan du ta reda på om dina annonser håller måttet eller om de kräver förbättringsåtgärder. Det kan också hjälpa dig att identifiera eventuella problem med dina annonser.

För att förbättra dina kvalitetsresultat, och därmed förbättra din annonsering, behöver du först ta reda på vad som behöver åtgärdas. Beroende på vilken parameter som har ett lågt betyg, finns det olika åtgärder för att förbättra betyget.

Förväntad klickfrekvens

Förväntad klickfrekvens utgår från sannolikheten för att någon klickar på din annons. Resultatet baseras på annonsens tidigare klickfrekvens. Om du har ett lågt betyg på förväntad klickfrekvens bör du granska dina annonstexter och hur väl de relaterar till sökordet. Du bör alltid ha en tydlig CTA i budskapet som fångar användarens blick och får denne att vilja klicka sig vidare in till din webbplats.

Annonstillägg är också en faktor som kan förbättra din klickfrekvens, då annonsen fyller en större yta och ger dig fler chanser att nå ut med rätt budskap till användaren.

Annonsrelevans

Annonsens relevans beräknas utifrån hur väl annonsens innehåll matchar med sökfrågan. För att få ett bra betyg på annonsens relevans bör du ha annonstexter som tydligt relaterar till sökordet. Det är viktigt att du inkluderar sökordet i rubriken och beskrivningen av annonsen. Här spelar även kampanjstrukturen en viktig roll. Om du har en dålig struktur på kampanjen är det svårt att skriva relevanta annonstexter för dina sökord.

Upplevelse av landningssida

En relevant och användarvänlig hemsida är viktigt för att besökaren ska få en bra upplevelse. Landningssideupplevelsen bedöms utifrån dessa parametrar och ger dig även en indikation på hur bra din landningssida matchar sökordet och annonsen. 

Var hittar du kvalitetsresultat i ditt konto?

För att hitta kvalitetsresultatet i ditt Google Ads-konto behöver du gå in under fliken “Sökord”. Där kan du lägga till fler kolumner och sedan välja fliken ”Kvalitetsresultat” för att kunna bocka i de parametrar du vill kolla närmare på.

Varför är kvalitetsresultatet viktigt för din annonsering?

Google Ads kvalitetsresultat är en viktig faktor när du annonserar på Google. Ju högre kvalitetsresultat du får, desto större chans har dina annonser att visas högt upp i sökresultatet till en lägre kostnad per klick. En förbättrad annons och landningssida kommer inte bara att ge dig ett högre betyg utifrån Googles mätvärden, utan också ge användarna en bättre upplevelse och det i sin tur kommer att leda till en högre konverteringsgrad.


Kontakta oss om du vill ha hjälp med att utvärdera ditt kvalitetsresultat och optimera dina annonser. Vi hjälper dig gärna!

Publicerad 2023-04-18

Fler nyheter

Så använder du sökordsplaneraren i Google Ads

Sökordsplaneraren i Google Ads är ett gratis verktyg som hjälper dig att hitta relevanta sökord till dina Google Ads-kampanjer. Genom att analysera sökvolym, konkurrens och andra faktorer kan du fatta välgrundade beslut om vilka sökord du ska använda och hur du kan...

Lokal SEO: Skapa bättre synlighet lokalt

Vad är Lokal Optimering för SEO? Lokal SEO är en strategi som hjälper företag att förbättra sin synlighet i lokala sökresultat. Det innebär att optimera en webbplats och dess innehåll för att ranka högre när användare söker efter tjänster eller produkter inom ett...

Låt oss samarbeta

Boka möte med oss för att diskutera hur vi kan hjälpa dig att förbättra din synlighet på internet med SEO, Google Ads och annonsering i sociala medier.