FR 2000

Kvalitet, miljö & arbetsmiljö

Boka möte med oss för att diskutera hur vi som certifierad byrå kan hjälpa dig att förbättra din synlighet på internet med SEO och Google Ads

Vad betyder det att vara certifierad enligt FR 2000?

Vi värderar ordning och reda samt hög kvalitet i allt vi gör och anser att en trivsam arbetsmiljö är av största betydelse för våra medarbetare. För att säkerställa hög standard på dessa områden har vi certifierat oss enligt FR2000. Detta certifikat är ett bevis på att vi har struktur, kontroll och systematik när det gäller vårt arbete med kvalitet, miljö och arbetsmiljö. 

FR2000 är en omfattande standard för ledningssystem inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö, som bygger på ISO-standarderna 9001, 14001 och 45001. Standarden innefattar krav på allt från policy, mål och handlingsplaner till utveckling och leverans. Med FR2000 garanterar vi att vi följer gällande lagar och förordningar, samtidigt som vi strävar efter förbättring och hållbarhet.

FR2000 är ett integrerat ledningssystem som täcker komplett verksamhetsstyrning inom kvalitet, miljö, arbetsmiljö, brandskydd och kompetensförsörjning. Standarden utgår från ISO 9001, ISO 14001, SS 62 40 70 samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete och Räddningsverkets allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete. 

Dessutom är FR2000 juridiskt likvärdigt med ISO 9001 och ISO 14001, vilket innebär att det tilldelas samma poäng vid upphandlingar där olika ledningssystem poängsätts.

Kollegor

Grundat

Kunder

Våra tjänster inom digital marknadsföring 

Sökmotoroptimering

SEO-optimering av din webbplats och innehåll för att ranka högre i sökmotorer som Google.

Google Ads

Med rätt kontostruktur, budgivningsstrategi, tydliga mål och uppföljning hjälper vi dig att få ut det mesta av dina annonser på Google Ads.

Annonsering i sociala medier

Målgruppsinriktad annonsering på sociala medier som Facebook och Instagram. Alltid med tydlig uppföljning. 

Låt oss samarbeta

Boka möte med oss för att diskutera hur vi kan hjälpa dig att förbättra din synlighet på internet med SEO, Google Ads och annonsering i sociala medier.