Kontakt

Faktura­information

För att effektivisera hanteringen av våra leverantörsfakturor och verka för en bättre miljö, önskar vi att våra leverantörer skickar fakturor som PDF. Varje PDF-fil ska endast innehålla en faktura inklusive bilagor. Om du inte har möjlighet att skicka fakturor per mail skickar du fakturan via post till Jajja Media Group AB, c/o PE Accounting, Box 90 255, 120 24 Stockholm.

Skicka fakturorna till jajja@invoice.pe

Fakturavillkor

För att underlätta och effektivisera fakturahantering har vi tagit fram följande kravspecifikation som du som vår leverantör måste uppfylla. Syftet med kravspecifikationen är att förtydliga vad vi behöver för att säkerställa att du får betalningar i tid samt att vi uppfyller de juridiska krav som finns.

Fakturan ska innehålla

Ofullständiga fakturor som saknar någon av nedanstående punkter kommer inte att kunna hanteras och därmed att återsändas till dig med information att en ny faktura behövs. Påminnelser eller räntekostnader för felaktiga fakturor kommer inte att utbetalas av oss.

 • Fakturamottagarens fullständiga namn och adress (Jajja Media Group AB, Vasagatan 28, 111 20 Stockholm)
 • Fakturadatum
 • Fatkuranummer
 • Betalningsvillkor 30 dagar
 • Tydlig specifikation av vad fakturan avser
 • Referens hos Jajja
 • Referens hos er som leverantör
 • Fakturabelopp
 • Fakturans momsbelopp och gällande momssats
 • Uppgift om F-skatt
 • VAT-nummer
 • Leverantörens organisationsnummer
 • Betalningsinstruktion: bankgironummer/plusgironummer/eventuellt bankkonto
 • Leverantörsinformation: företagsnamn, postadress, telefonnummer och e-postadress

Vill du ha rätt trafik till din webbplats?

ceo
Gunnar Bark
VD
 • Karlstad
  Kungsgatan 7
  652 24 Karlstad
 • Dubai
  Indigo Icon, office 2303, Jumeirah Lake Towers (JLT)
  Dubai
 
© 2021 Jajja Media Group AB
Den här sidan innehåller cookies.